Žádost o přihlášení dítěte


Postup přihlášení je následující:


A) Vyplňte důsledně žádost o přihlášení dítěte

 • Údaje uvedené v žádosti jsou jedinou informací o vašem dítěti a jediným zdrojem kontaktů na vás.
  V případě nepravdivých, nebo neplatných informací může dojít v extrémních případech i k ohrožení zdraví dítěte. Také může dojít k situaci, že akce bude předčasně ukončena (přírodní pohroma atd.) a při nemožnosti kontaktovat zákonného zástupce, budeme nuceni předat dítě patřičným úřadům.

B) Odeslání žádosti

 • Po odeslání žádosti se musí zobrazit potvrzující obrazovka.
 • Poté čekejte v poštovní schránce dopis, ve kterém bude dvojmo přihláška a smluvní podmínky.
 • Po přečtení a podepsání zašlete neprodleně jednu kopii na adresu spolku, druhá vám zůstává.
 • C) Přihlášení

  • Po doručení dokumentu na adresu spolku má dítě rezervováno místo a přihlášeno bude po připsání zálohy na účet spolku.

  D) Odesláním žádosti nevzniká nárok na přijetí dítěte na akci

  • V případě, že vám nebyly dokumenty doručeny do tří týdnů od vyplnění žádosti, dítě nebylo přijato.
  • Spolek MaLeTa nemá žádnou povinnost a ani nebude zdůvodňovat nepřijetí dítěte na akci.


  Pokračovat