Přihlášky


!!!Dbejte prosím na řádné a úplné výplnění, zejména adresy!!!


Cena: 4950,-Kč, další sourozenci 500,-Kč sleva

Do pěti týdnů od podání přihlášky uhraďte zálohu ve výši minimálně 1300,-Kč, jinak dojde k podstoupení místa jinému zájemci!!!Vyplnění přihlášky

Vyplňte elektronickou přihlášku. Sama k nám dorazí. Pokud se Vám do 5 dnů neozveme, něco je špatně a kontaktujte mail ji.ti@seznam.cz nebo telefon 608256875.

Podle nám doručené přihlášky zjistíme, zda si ostatní dokumenty vytisknete sami nebo Vám je máme zaslat.


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Tento dokument musí být vydán po 12.8.2017. Je nutné použít VÝHRADNĚ tento formulář, jiný nám hygienická stanice neuznává!!!


List účastníka tábora

Vyplněný se odevzdává při nástupu do autobusu.


Informační list

Zde najdete podrobné informace o potřebném vybavení na tábor a dopravě. Zůstane Vám doma.


Smlouva

Zůstane Vám doma.


Shrnutí

Co nejdříve nám zašlete přihlášku.

Smlouva a Informační list Vám zůstává doma.

List účastníka tábora, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a kartičku pojištěnce odevzdáváte při nástupu do autobusu. V případě nejasností kdykoliv volejte nebo pište na telefon 608256875 nebo ji.ti@seznam.cz. I v dnešní době je stále možný kontakt Českou poštou na adresu Jiří Tisoň, Hrad 397, Chropyně 768 11.